Akide

Emrat e AllahutTeuhidi 33 nga 99 Emrat e Allahut me argument – Pjesa 1 Shkruar nga Ismail Bardhoshi

1- Allah – الله  Është përmendur shumë herë në Kur’an: “Thuaj: ‘Ai, Allahu është Një, i Vetëm.’” (Ikhlas: 1) Disa dijetarë kanë thënë…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-16

Rastet në të cilat kërkohet qëndrueshmëria Së pari: Qëndrueshmëria në sprova Sprovat mund t’i ndryshojnë zemrat. Kur zemra goditet nga…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-15

XV – Meditimi i begative të Xhenetit, i dënimeve të Zjarrit dhe kujtimi i vdekjes Xheneti është vendi i gëzimit,…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-14

XIV – Këshillat e njerëzve të devotshëm Kur muslimani ballafaqohet me diçka që Allahu e sprovon për ta pastruar, ndër…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-13

XIII – Pajisja me veti morale që të ndihmojnë në qëndrueshmëri Në krye të vetive morale që e ndihmojnë muslimanin…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT -12

XII – Njohja e realitetit të së kotës dhe mosmashtrimi me të Thënia e Allahut: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT -11

XI – Të qenët i bindur në ndihmën e Allahut dhe se ardhmëria i takon Islamit Nevoja për të qenë…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT -10

X – Qëndrimi pranë njerëzve që të ndihmojnë të jesh i qëndrueshëm në fe Njerëzit që të ndihmojnë të jesh…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT -9

IX – Thirrja në rrugën e Allahut Shpirti që nuk është aktiv, ngec. Ndërkaq, njëra ndër fushat më të rëndësishme…

Read More »

MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT -8

VIII – Bindja në rrugën e përzgjedhur Sa më i bindur që të jetë muslimani në rrugën që ka përzgjedhur,…

Read More »
Back to top button