Jeta bashkëshortore

Rrethanat dhe shoqëria.

Rrethanat ndikojnë shumë në kryerjen e detyrave. Nëse shikon dikë që është edukuar në një ambient të mirë, sipas Kuranit dhe Traditës Profetike, edhe që është udhëzuar sipas udhëzimit të të parëve tanë të mirë, do ta gjesh atërespektues të të drejtave bashkëshortore dhe zbatues të detyrimeve familjare të përcaktuara për të nga Allahu i Lartësuar.
E njëjta gjë vlen edhe për gruan që ka pasur fatin të jetojë në një ambient tëmirë. Një ambient i tillë është shtysa më e mirë për të në kryerjen e detyrave ndaj bashkëshortit të saj.
Këto dy çështje janë tepër të rëndësishme si për përmirsimin e jetës familjare edhe për kryerjen e obligimeve bashkëshortore.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button