Teuhidi Esmaa ue Sifaat ( njësimi e Emrave dhe Cilësive të Allahut ).

Back to top button